• ikon
  Anne With Nielsen den 16-02-2015
  Det er med glæde vi kan oplyse, at suppleringsvalget til skolebestyrelsen nu er afsluttet. De to nye skolebestyrelsesmedlemmer er:

  Charlotte Rosenkrantz de Lasson (mor til Mathilda 3.a og Frida 0.b)
  Sine Jerlach (mor til Mathilde 1.b og Mikkel 6.b)

  Charlotte og Sine tiltræder skolebestyrelsen med det samme og deltager ved førstkommende skolebestyrelsesmøde den 24. februar.

   
 • ikon
  Jesper Hansen den 09-01-2015
  Nationale test 2015.
  Årets nationale test afvikles i perioden 19.1 til 30.4.
  Faglærere i de fag dit barn skal til national test informer om dato i din klasse.
  Link til forældreskrivelse om nationale test:
  http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF12/Foraeldrebreve/Folkeskolen/120921%20Forældrebrev%20Folkeskole.pdf